Středočeský kraj podporuje navýšení kapacit základních a mateřských škol

14. 5. 2024 Středočeský kraj Školství

Středočeský kraj si uvědomuje důležitost navyšování kapacit základních a mateřských škol, a to především v oblastech, kde je přetlak o místa ve školách a školkách značný. Radní schválili pokračování dotačního programu Podpory rozvoje a obnovy základních a mateřských škol, do kterého se budou moci žadatelé hlásit od 10. června 2024 do 27. září 2024. Konečné slovo budou mít ještě zastupitelé.

Středočeský kraj

„Cílem dotačního titulu je snížení finančního zatížení obcí a měst. Víme, že takové projekty jsou velice nákladné, a proto se obce snažíme podpořit, i přestože kraj není zřizovatelem základních a mateřských škol,“ uvedl náměstek hejtmanky Michael Kašpar.

Na tematické zadání „Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol“, který spadá pod Středočeský Infrastrukturní fond, bude alokováno 25 000 000 Kč. Žádat o dotaci mohou obce a dobrovolné svazky obcí od 1. srpna do 27. září 2024 prostřednictvím internetové aplikace eDotace. Maximální výše dotace pro projekty podpořené z MŠMT činí 10 000 000 Kč, pro projekty podpořené z MMR částku 2 000 000 Kč.

„Nejčastěji se skloňují nedostatečné kapacity v souvislosti se středními školami, avšak zvýšení počtu žáků se již promítá do všech druhů škol. Na základě zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji vyplývá, že poptávka po místech na základních školách se bude navyšovat v ORP Černošice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Říčany a dále Český Brod a Neratovice. Abychom situaci předešli, snažíme se obcím touto cestou pomoci se vznikem nových míst,“ vysvětluje radní pro oblast školství a vzdělávání Milan Vácha.

Michal Kroutil