Cizinec, volby a územní samospráva

29. 5. 2024 ePravo.cz Legislativa

Je nutné rozlišit cizince ze zemí Evropské unie a cizince z ostatních států. Aktuálně platí, že občané z jiných členských státu EU mohou v České republice kandidovat pouze a jen ve volbách do Evropského parlamentu a volbách do zastupitelstev obcí. V jiných nikoliv, a to dokonce ani ve volbách do zastupitelstev krajů, což je trochu nelogické, jde přece rovněž o územní samosprávu, jako u obecních samospráv, kam aktuálně cizinci z členských zemí EU kandidovat mohou.