Seriál Založeno na faktech

1. Založeno na faktech – podpořit jádro, říká studie

Česká republika by měla pokračovat v nastoleném trendu podpory jaderné energetiky. Naopak aktivní podpora solární a větrné energie by měla být opuštěna, vyplývá ze studie Založeno na faktech, kterou vydává Liberální institut.
1. 12. 2023 Liberální institut Energetika

2. Založeno na faktech – zemědělství

ČR by měla zcela zrušit nebo radikálně omezit dotace do zemědělství, protože často směřují k velkým podnikům, kterým jen zvyšují zisk. Dotace z EU by měly být přesměrovány do větší automatizace a robotizace českého zemědělství, což by v následujících letech přineslo značný nárůst produktivity. Stát by měl v sektoru zrušit nebo navýšit migrační kvóty, aby byla uspokojena poptávka zemědělců po pracovní síle, která nemůže být uspokojena ze strany české populace.
4. 12. 2023 Liberální institut Ostatní

3. Založeno na faktech – recepty pro školství

Digitalizace a školné – to jsou recepty, které pro oblast školství ordinuje třetí studie Liberálního institutu ze série Založeno na faktech. Předchozí dvě studie byly zaměřeny na energetiku a zemědělství. Připravena je i čtvrtá část, kterou autoři věnovali životnímu prostředí.
14. 12. 2023 Liberální institut Školství