Založeno na faktech – recepty pro školství

Založeno na faktech 3.

14. 12. 2023 Liberální institut Školství

Digitalizace a školné – to jsou recepty, které pro oblast školství ordinuje třetí studie Liberálního institutu ze série Založeno na faktech. Předchozí dvě studie byly zaměřeny na energetiku a zemědělství. Připravena je i čtvrtá část, kterou autoři věnovali životnímu prostředí.

Liberální institut

Pokud má dojít k navýšení počtu školek, stát by měl snížit nyní přehnané hygienické a funkční požadavky pro jejich zakládání. Pro základní a střední vzdělávání by měla být stanovena jednotná koncepce digitalizace, která bude v průběhu let pouze parametricky upravována. Vzdělávání v oblasti digitalizace by se nemělo týkat pouze dětí, ale i učitelů. Problémy s financováním vysokých škol by vyřešilo zavedení školného v kombinaci se systémem podpory pro studenty se slabším socioekonomickým zázemím.

„Hlavním tématem stávky škol, která proběhla v pondělí 27. 11. bylo zejména nedostatečné financování škol, které je patrné i z mezinárodního srovnání s ostatními zeměmi OECD. V oblasti terciálního vzdělávání však místo navyšování rozpočtů ze strany MŠMT vidíme cestu spíše v zavedení školného pro studenty. Střízlivá analýza bez emocionálního nebo ideologického zabarvení nám ukazuje, že školné zlepšuje financování škol, úroveň výuky a motivuje studenty k lepším akademickým výsledkům. Pokud je vhodně nastavena politika dávek a stipendií, nedochází ani k výraznému růstu bariér pro chudší studenty,“ uvádí národohospodářský analytik a autor studie Jan Šincl.

Snížení hygienických a funkčních standardů pro provoz mateřských školek a zkrácení mateřské dovolené pomůže dětem, jejich matkám i českým firmám. Snížit nedostatek školek by pomohlo též uvolnění stavebního řízení nebo zrušení povinného předškolního vzdělávání. Rovněž zkrácení rodičovské dovolené ze současných čtyř let by uvolnilo znatelnou pracovní sílu pro přehřátý český trh práce a zvýšená poptávka po předškolní péči by mohla být vykryta právě nově vzniklými školkami.

Z hlediska celého, nejen základního a středního školství, by mělo přijít ministerstvo s jasným plánem dalšího rozvoje a digitalizace, a tento plán v následujících letech pouze parametricky upravovat. Odpadla by tak potřeba řešit neočekávané situace ex post, jako tomu bylo v případě dálkové výuky během pandemie. Je paradoxní, že právě pandemie přispěla k rozvoji digitálního vzdělávání (během druhé vlny poskytlo MŠMT celkem 4100 školám mimořádné dotace ve výši 1,3 miliardy Kč a výsledkem byl 91 % nárůst přenosných informačních a komunikačních zařízení oproti roku 2018). V rámci digitalizace by se MŠMT nemělo zaměřovat pouze na vzdělávání dětí, důležité je v tomto případě především zvyšování kvalifikace učitelů, aby výuka probíhala v souladu s nejnovějšími trendy.

V roce 2021 bylo v České republice celkem 58 vysokých škol, 26 veřejných (celkem 304 tisíc studentů) a 32 soukromých (28 tisíc studentů). V žebříčku Academic Ranking of World Universities, který vyjadřuje kvalitu vzdělávání, se však umístilo jen 6 českých veřejných vysokých škol a pouze dvě z nich v první pětistovce. Zavedení školného na veřejných vysokých školách, při vhodném nastavení kompenzací pro nejchudší studenty, pomůže s problematickým financováním českých univerzit, zlepší jejich kvalitu a zajistí pedagogům vyšší platy.

Studie Založeno na faktech je jednou ze studií, které daly dohromady ekonomické think-tanky podobné Liberálnímu institutu v řadě dalších evropských zemí (v Německu, Francii, Polsku, Itálii, Řecku, Rumunsku a Španělsku). Studii pro celou EU dává dohromady v Bruselu sídlící think-tank Epicenter, který rovněž celý projekt koordinuje.

„Epicenter celý projekt řídí, rovněž poskytuje finanční prostředky na výzkum a informační kampaň. Studie, kterou zveřejňujeme, je ovšem dílem výhradně naším. Liberální institut si sám vybral oblasti, ve kterých bádal a sám zvolil metodiku. Analytické práce probíhaly od září do listopadu letošního roku,“ dodává Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu.

Seriál Založeno na faktech
  1. Založeno na faktech – podpořit jádro, říká studie, 1. 12. 2023
  2. Založeno na faktech – zemědělství, 4. 12. 2023
  3. Založeno na faktech – recepty pro školství, 14. 12. 2023 (právě čtete)
  4. Založeno na faktech – regulace životního stylu, 20. 12. 2023