Založeno na faktech – zemědělství

Založeno na faktech 2.

4. 12. 2023 Liberální institut Ostatní

ČR by měla zcela zrušit nebo radikálně omezit dotace do zemědělství, protože často směřují k velkým podnikům, kterým jen zvyšují zisk. Dotace z EU by měly být přesměrovány do větší automatizace a robotizace českého zemědělství, což by v následujících letech přineslo značný nárůst produktivity. Stát by měl v sektoru zrušit nebo navýšit migrační kvóty, aby byla uspokojena poptávka zemědělců po pracovní síle, která nemůže být uspokojena ze strany české populace.

Liberální institut

Takové jsou hlavní závěry druhé části studie Založeno na faktech, kterou vydává Liberální institut. Čtyřdílná studie Založeno na faktech vychází postupně po částech. Druhá část studie je zaměřená na oblast zemědělství a navazuje na minulý týden zveřejněnou studii o energetice. „Cílem naší analýzy bylo najít problematické oblasti nejen z pohledu tohoto sektoru, ale také ekonomiky jako celku. Omezení národních dotací, přesměrování evropských a navýšení nebo opuštění migračních kvót jsou z našeho pohledu zásadními reformami, které by českému zemědělství pomohly k větší efektivitě a konkurenceschopnosti. Všechny návrhy samozřejmě podkládáme poznatky z odborné literatury a zkušenostmi ze zahraničí,“ uvádí národohospodářský analytik a autor studie Jan Šincl.

Studie Založeno na faktech vychází po částech během listopadu a prosince. Po energetice a zemědělství budou následovat oblasti školství a regulace životního stylu. Jde o jednu ze studií, které daly dohromady ekonomické think-tanky podobné Liberálnímu institutu v řadě dalších evropských zemí (v Německu, Francii, Polsku, Itálii, Řecku, Rumunsku a Španělsku). Studii pro celou EU dává dohromady v Bruselu sídlící think-tank Epicenter, který rovněž celý projekt koordinuje.

„Epicenter celý projekt řídí, rovněž poskytuje finanční prostředky na výzkum a informační kampaň. Studie, kterou dnes zveřejňujeme, je ovšem dílem výhradně naším. Liberální institut si sám vybral oblasti, ve kterých bádal a sám zvolil metodiku. Analytické práce probíhaly od září do listopadu letošního roku,“ dodává Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu.

Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace, jejímž cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Jeho aktivity jsou založené na hodnotách svobody jednotlivce, vlády s omezenými pravomocemi, volného trhu a míru. Jde o tradiční český think-tank založený již v roce 1989.

Seriál Založeno na faktech
  1. Založeno na faktech – podpořit jádro, říká studie, 1. 12. 2023
  2. Založeno na faktech – zemědělství, 4. 12. 2023 (právě čtete)
  3. Založeno na faktech – recepty pro školství, 14. 12. 2023
  4. Založeno na faktech – regulace životního stylu, 20. 12. 2023