Odměňování kronikářů

Dotazy a odpovědi 2024 6.

9. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

Může obec vyplácet kronikářku jinak než dohodou o provedení práce, například příležitostným příjmem?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Odměňování kronikářů není žádným obecně závazným právním předpisem upraveno.

Nejčastějším, a dle našeho názoru i nejvhodnějším, způsobem jejich odměňování je uzavření jedné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy buď dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. K tomuto způsobu obce přistupují především proto, že kronikář je obvykle externím zaměstnancem obce, přičemž vedení kroniky je obvykle výkonem závislé práce, kdy zaměstnavatel (obec) dává zaměstnanci (kronikáři) pokyny k vykonávání práce a zaměstnanec ji vykonává osobně.

Nicméně, jak výše uvedeno, vzhledem k tomu, že žádný obecně závazný právní předpis odměňování kronikářů neupravuje, je možné jejich odměňování upravit i jiným způsobem. Představit si lze např. formu příkazní smlouvy, popř. i nějaký jiný smluvní typ upravený občanským zákoníkem, který vhodně nastaví práva a povinnosti smluvních stran, přičemž však je vždy rozhodující, co konkrétně obec po kronikáři požaduje, resp. jaký bude rozsah práce kronikáře.

Příležitostné příjmy jsou příjmy z činností, které jsou vykonávány příležitostně, tj. občas, nahodile. Jde o příležitostný příjem, který poplatník nijak aktivně nevyhledává ani nenabízí. Přičemž vedení kroniky dle našeho názoru nesplňuje definici nahodilosti a o příležitostný příjem se tak v tomto případě jednat nemůže.

Kristýna Jindřišková, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024 (právě čtete)
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024