Stížnost na krmení toulavých koček

Dotazy a odpovědi 2024 22.

31. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

Město obdrželo stížnost obyvatel sídliště na dva spoluobčany, kteří soustavně uprostřed tohoto sídliště krmí toulavé kočky. Poukazují na zvýšení výskyt hlodavců, kun, exkrementů pocházejících od koček atd. Město zajistilo prostřednictvím spolku odchyt toulavých koček za účelem kastrace a krmné místo mimo intravilán města. Krmení na sídlišti a stížnosti s tím spojené přetrvávají. Má obec/město nějaký nástroj, jak toto řešit?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Obec nemá obecně povinnost provádět odchyt zatoulaných psů či koček (a ani jiných zvířat) ani zajišťovat jejich převoz do útulku, stejně tak není obecnou povinností obce se o tato zvířata starat. Pouze je-li zvíře obci odevzdáno coby věc ztracená (resp. coby nález), má obec povinnost se o něj postarat, přičemž v prvé řadě by mělo být odevzdáno vlastníkovi. Pokud není jeho vlastník znám, je obvyklým řešením předání zvířete do útulku, obec se ale o nalezená zvířata může starat z vlastní iniciativy i jinak. Jakým způsobem obec zajistí případný převoz a umístění zvířete do útulku, závisí na jejím uvážení (je nám zřejmé, že tato povinnost může pro obec představovat značnou zátěž, avšak zákon v tomto hovoří jasně). Platí tedy, že obec je povinna nést náklady, které se k nálezu zvířete (příp. odchytu) a následné péči o něj vztahují. V případě, že se vlastník zvířete nalezne, je možné po něm tyto náklady požadovat, jestliže se vlastník zvířete nenalezne, náklady nese obec.

Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit a ochrany zvířat doporučuje zdivočelé kočky odchytit, vykastrovat a po zotavení vrátit na původní lokalitu. Umísťování zdivočelých koček do útulku není pro tato zvířata vhodné a nedoporučuje ho.

V souvislosti s krmením toulavých, opuštěných a zdivočelých koček na veřejném prostranství upozorňujeme na přestupek znečištění veřejného prostranství podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. „Přestupku podle § 5 odst. 1 písm. f) a § 5 odst. 2 písm. b) se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za znečišťování můžeme považovat činnost, v jejímž důsledku se na veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem jejich užívání.“

Další možností je zahrnout zákaz krmení toulavých, opuštěných a zdivočelých koček do obecně závazné vyhlášky, která popisuje udržování čistoty ulic a veřejného prostranství. Je důležité zdůraznit, že samotná vyhláška by měla být doplněna dalšími podpůrnými opatřeními, například kastračními programy.

Jakub Kaplan, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024 (právě čtete)
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024