Veřejné ohniště a odpovědnost

Dotazy a odpovědi 2024 19.

10. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

Za jakým podmínek může obec vybudovat a umožnit občanům využívat veřejné ohniště. Je možné jeho využití na odpovědnosti občana, pokud se tak stanoví v provozním řádu?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Do provozního řádu lze uvést, že návštěvníci využívající ohniště tak činí na vlastní nebezpečí a odpovědnost a že provozovatel neodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které návštěvník způsobí sobě nebo třetí osobě. Nicméně k tomuto je třeba uvést, že se jedná pouze o upozornění, nejedná se o zproštění odpovědnosti vlastníka/provozovatele veřejného ohniště (není možné odpovědnost vyloučit jednostranným prohlášením). Ten má stále odpovědnost za újmu nebo škodu, která vznikla, jestliže zanedbal své povinnosti.

K porušení povinnosti může dojít jak nevhodným konáním, tak opomenutím něco konat. V případě veřejného ohniště to bude nejspíš odpovědnost za stav ohniště a následky z něho plynoucí, zejména za bezpečnost jeho provozu (např. kdyby byly u veřejného ohniště umístěny lavičky tak, že budou umístěny v bezpečné vzdálenosti, pokud by toto bylo porušeno, tak by to mohlo založit odpovědnost vlastníka/provozovatele ohniště).

V provozním řádu je dále také dobré pro jistotu vymezit, jak se mohou návštěvníci při využívání veřejného ohniště chovat (co je dovoleno a co naopak zakázáno), jak zacházet s ohněm, jeho provozní dobu atd.

Rovněž lze jen doporučit, aby byla v blízkosti ohniště instalována kamera, která bude prostor snímat. To by v případě vzniku škody, úrazu nebo úrazu jednoduše prokázalo, kdo je odpovědný, co přesně se stalo, zda byl dodržen provozní řád, zda se dle něho návštěvník choval apod. K tomuto je možné dodat, že kamerový systém je v obcích možné provozovat jedině prostřednictvím obecní policie nebo Policie České republiky, přičemž pouze tato má k systému přístup.

Kristýna Jindřišková, právník junior

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024 (právě čtete)
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024