Platnost obecně závazné vyhlášky

Dotazy a odpovědi 2024 15.

12. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

V roce 2023 došlo ke některým úpravám legislativních ustanovení o místních poplatcích ve vztahu k odpadům. Naše obec nebude měnit pro rok 2024 výši místního poplatku za likvidaci odpadů, zůstává tedy v platnosti i pro rok 2024 obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která byla schválena již v prosinci 2021? Je nutné nebo se pouze doporučuje do konce roku 2023 schválit nové OZV, aby byly platné i v roce 2024?

KVB advokátní kancelář
226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Ano, dříve schválená obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zůstává v platnosti i pro rok 2024. Podstatné je, aby výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství nepřesahovala zákonem o místních poplatcích nejvýše přípustnou částku 1200 Kč. Pakliže OZV koresponduje s aktuálním zněním zákona o místních poplatcích, není nutné ji jakkoliv upravovat. Přičemž změny týkající se zákona o místních poplatcích provedené novelou č. 252/2023 Sb. se týkaly především úprav stanovení místního poplatku a vztahu k insolvenčnímu řízení.

Máte-li však v OZV pasáž upravující navýšení poplatku (což je část, která v některých OZV bývá obsažena), je velmi pravděpodobné, že tato část nebude odpovídat nové právní úpravě po novele zákona o místních poplatcích. Nicméně i rozpor v této části neznamená, že by podle takové OZV nebylo možné vybírat poplatek. Nedoporučujeme však v současné chvíli přijímat zcela novou OZV, možností je buď to nechat na konec příštího roku, eventuálně přijmout zrušující OZV, kterou by došlo pouze ke zrušení příslušné části upravující navýšení poplatku (nemusí v OZV vůbec být).

Pro úplnost pouze upozorňujeme na povinnost obcí vydané obecně závazné vyhlášky a nařízení zveřejnit ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, přičemž tato povinnost se vztahuje i na předpisy vydané před 1. 1. 2022.

Mgr. Pavel Ralaus, advokátní koncipient

Na otázky z praxe obcí a měst odpovídají dlouhodobě experti advokátní kanceláře KVB, která získala opakovaně ocenění Právnická firma roku.

Seriál Dotazy a odpovědi 2024
 1. Poskytnutí informace o pracovní náplni zaměstnanců obecního úřadu, 5. 1. 2024
 2. Povinnost placení poplatku za odpady pro občany Ukrajiny, 12. 1. 2024
 3. Pravomocné zamítnutí žádosti o povolení užívání stavby, 19. 1. 2024
 4. Ubytování sociálně slabého staršího občana v nebytovém prostoru ve vlastnictví obce, 26. 1. 2024
 5. Přečíslování budovy, 2. 2. 2024
 6. Odměňování kronikářů, 9. 2. 2024
 7. Pokládka optické sítě, 16. 2. 2024
 8. Pronájem nebytových prostor, 23. 2. 2024
 9. Změna územního plánu, 1. 3. 2024
 10. Znečištění místní komunikace, 8. 3. 2024
 11. Výběrové řízení, 15. 3. 2024
 12. Hloubkový audit, 22. 3. 2024
 13. Poplatek za komunální odpad, 28. 3. 2024
 14. Parkování na chodníku, 5. 4. 2024
 15. Platnost obecně závazné vyhlášky, 12. 4. 2024 (právě čtete)
 16. Územní plán, 19. 4. 2024
 17. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient, 26. 4. 2024
 18. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu, 3. 5. 2024
 19. Veřejné ohniště a odpovědnost, 10. 5. 2024
 20. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu, 17. 5. 2024
 21. Prodej obecního pozemku dražbou, 24. 5. 2024
 22. Stížnost na krmení toulavých koček, 31. 5. 2024
 23. Smlouva obcí o užívání pohřebiště, 7. 6. 2024
 24. Výsledky kontrol a zastupitelstvo, 14. 6. 2024
 25. Kácení stromů – poplatek za místní šetření, 21. 6. 2024
 26. Osvobození od poplatku za komunální odpad, 28. 6. 2024
 27. Pravomoc starosty a zastupitelstva, 4. 7. 2024
 28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce, 12. 7. 2024
 29. Dělení veřejné zakázky, 19. 7. 2024
 30. Sleva při prodeji stavebního pozemku, 26. 7. 2024
 31. Informace pro zastupitele, 2. 8. 2024